Med totalpaketet sätter vi gemensamt upp ett mål för din träning.  Allt efter dina personliga mål och förutsättningar.  Uppnås inte målet under säsongen får du pengarna tillbaka.

Med totalpaketet startar vi med en spellektion för en nulägesanalys. Genom att målmedvetet jobba på dina styrkor och svagheter förbättrar vi din golf ytterligare. Vi lägger upp träningen under hela säsongen och jobbar aktivt för att nå just ditt mål.

I totalpaketet ingår:

  • 9 hål spellektion
  • 8 st  50 min lektioner
  • 2 st  25 min lektioner

Pris 5 000 kr